Indikátorok

A vállalt indikátorok teljesülése

A projekt sikeres megvalósítását jelző indikátorok, illetve műszaki-szakmai eredmények teljesülését a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyelvkaland ME – Szakmai terv dokumentumban a következő módon vállaltuk biztosítani (Ld. 117-118. oldal):

· A programban résztvevő 16 középiskola számára ingyenes élményalapú foglakozásokat nyújtunk.

· Az informális és nem formális képzésben résztvevő összesen 2880 tanuló bevonása érdekében a projekt 3 éves futamideje alatt mind a 16 bevont iskolában minden félévben átlagosan 2 db 15 fős nyelvi csoportot indítunk élményfoglalkozásokon és egy élménynapon való részvételre.

· A program során 1 új, élményalapú módszertant dolgozunk ki, amibe bevonjuk a közreműködő intézetekben dolgozó kollégákat, a nyelvszakos hallgatókat, valamint visszajelzéseik révén a középiskolai tanulókat és nyelvtanárokat is.

Ennek megfelelően a projekt sikeres megvalósítását jelző indikátorok az egyes mérföldköveknél a következőképpen alakultak: