Tanulmánykötet

A projekt keretében pedagógia-módszertani tanulmánykötetet jelentettük meg, melynek címe:

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok. A Miskolci Egyetem Közleményei. XIV. évfolyam 1. szám (2019) Miskolci Egyetemi kiadó 2020.

 

A tanulmánykötetben szereplő tanulmányokat a projektben részt vevő oktatók írták. Ezek egyrészt módszerek a projektben részt vevő célcsoportok (hallgatók, tanulók, oktatók, nyelvtanárok vonatkozásában), másrészt tágabb perspektívából, a pedagógusképzés és -továbbképzés különböző területeinek megfelelően a pedagógia, a pszichológia, a szakmódszertan és a tanítási gyakorlat oldaláról írják le a projekt eredményeit, módszerek a tanárjelöltek képzési és a nyelvtanár kollégák továbbképzési folyamatában, harmadrészt pedig empirikus kutatások eredményeit foglalják össze.

módszerek a projektben részt vevő célcsoportok (hallgatók, tanulók, oktatók, nyelvtanárok) vonatkozásában
  • Kegyes Erika: A Nyelvkaland ME projektcélok, projektmódszerek és a megvalósítás tapasztalatai
  • Bikics Gabriella – Pataki Éva: Kompetenciafejlesztés a Nyelvkaland ME projekt utolsó szakaszában
módszerek a tanárjelöltek képzési és a nyelvtanár kollégák továbbképzési folyamatában:
Pedagógiatörténeti áttekintés:
  • Bikics Gabriella: Az élménypedagógia kialakulása és fejlődése Németországban és Nagy-Britanniában
Pszichológiai súlypontok:
  • Lubinszki Mária: Az élmény mint módszertani erőforrás a nyelvtanulásban
Szakmódszertani súlypontok:
  • Magnuczné Godó Ágnes: Az élménypedagógiai lehetőségei a nyelvoktatásban
  • Bazsóné Sőrés Marianna: Performatív didaktika
A tanítási gyakorlat súlypontjai:
  • Ádám Anetta: A Nyelvkaland ME projekt szerepe a tanárrá válás folyamatában
empirikus kutatások eredményei
  • Kovácsné Duró Andrea: A Nyelvkaland élménynapok megítélése a középiskolás tanulók véleményének tükrében
  • Dobos Csilla: Miért jó az élménypedagógia? A Nyelvkaland ME projektben részt vevő oktatók véleményes az  élménypedagógiai módszerekről
  • Mokrainé Orosz Angéla: A Nyelvkaland ME projektben részt vevő tanulók idegen nyelvek tanulása iránti motivációja